09 10 11 12
Blogging tips

poniedziałek, 3 stycznia 2011

Wojna ciała i duszy, tak mocno wzburzona w czasie wchodzenia w okres bezwzględnej odpowiedzialności za swoje poczynania. Podejmowanie decyzji, konsekwencja, nie zawsze idąca w parze z chęciami. Ludzie poszukujący szczęścia, ale wiecznie skazani na utratę i tęsknotę za tym, jak mogłoby być inaczej.
Nasze ciało, jest przechowalnią duszy, miejscem niezwykłych rozgrywek, mających nieodwracalny skutek na nasze dalsze życie.
Przeciwności walczące ze sobą, to cecha młodego człowieka, wystawionego wolno na smakowanie życia. Używanie ciała, dla rozwoju swojej duszy. To jest piękne.
Młody człowiek, piękne ciało, zdrowie, to co utracimy z czasem.
Prace będą refleksją o potencjale drzemiącym w ciele młodej kobiety.
Mój spokój i melancholia, elegancja ruchów, wyważona, stonowana mimika na co dzień, wystawiona zostanie próbie przekazania siły, krzyku, chaosu drzemiącego wewnątrz.
The war of the body and soul is very strong at the moment of entering the adult life. Taking decisions and responsibility do not go hand in hand with pleasure and wishes.
People look for happiness. How can they find it if we always lose something? Our life is restless time for reaching the happiness.  
Our body is the the house of soul. It is the faith place and this faith always gives irreversible consequences.
Contradictions are features of young people. It is beautiful.
Those Artworks will present the impression about the beautiful, healthy, young woman body.My melancholy, calmness, movements beauty, mimics will be put to the test of power, scream and chaos which is sleeping inside o my body.  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz